Είμαι στην ευχάριστη θέση να βρίσκομαι σε αυτή τη σημαντική για τον τόπο μου ομάδα ανθρώπων, που προσπαθούν να αναγάγουν την Κρητική Διατροφή σε πολιτισμό.
Από την θέση της Υπεύθυνης Δημοσίων Σχέσεων του Ινστιτούτου θα προσπαθήσω από την δική μου πλευρά να προσφέρω όσα περισσότερα μπορώ.
Ευχαριστώ τον Παναγιωτάκη Μιχάλη Πρόεδρο, τον Ζαχαρία Ξενικάκη Αντιπρόεδρο καθώς και όλα τα μέλη του Ινστιτούτου Κρητικής διατροφής για την τιμή που μου κάνουν!
Για μία κοινή ιδέα που όλα τα μέλη ενώνει…Την Κρητική Διατροφή στην θέση που τις αξίζει!


Ρέθυμνο , 10/12/2015

Ανακοίνωση νέας σύνθεσης διοικητικού συµβουλίου.
Το Ινστιτούτο Κρητικής ∆ιατροφής µε υπ’ αριθµών πρωτοκόλλου …7….. από τις 21/12/2015 γνωστοποιείσύµφωνα µε το καταστατικό λειτουργίας του σωµατείου την εκλογή νέας σύνθεσης διοικητικού συµβουλίου των παρακάτω προσώπων:
1.Παναγιωτάκης Μιχάλης Πρόεδρος
2.Ξενικάκης Ζαχαρίας Αντιπρόεδρος
3.Χατζησταµάτης Βασίλης Γενικός Γραµµατέας
4.Αγγελάκης Στέλιος Ταµίας
5.Ματθαιάκης Μανόλης Έφορος
6.Μπούχλης Μανόλης Σύµβουλος ∆ράσεων
7.Χατζόπουλος Γιώργος Σύµβουλος Ερευνών
Αναπληρωµατικά Μέλη – Σύµβουλοι
8.Φανουράκης Στέλιος Σύμβουλος Ερευνών
9.Παρακεντάκη Εύα Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 
10.Παρπόρη Μαρία Γραμματεία
11.Κόκλας Αντώνης  Έφορος
12.Λεωνίδου Βασίλης Σύμβουλος Δράσεων
13.Σταυρουλάκης Μανόλης Ταμίας
Τα ανωτέρω µέλη αντικαθιστούν τα µέλη της προσωρινής διοίκησης.